Cirkulär

livsmedels-

produktion

för framtida

generationer*

*Men vi börjar redan nu

Kontakta oss

Hållbar livsmedelsproduktion.

Vi etablerar en tomat-, fisk- och cricketodling tillsammans med en av Sveriges största solcellsparker. Samtidigt skapar vi 300-500 arbetstillfällen inom en femårsperiod.

Vår vision är att skapa en plats för cirkulär matproduktion som tillsammans med forskning och utveckling ger en unik möjlighet till global expansion.* Mer grönt och fisk och mindre kött i kombination med en investering i industriellt och cirkulärt tänkande bidrar till en långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning i Sverige – och i världen.

*Affärsidén bygger på att vara självförsörjande med rimlig avkastnings- och återbetalningsperiod för operatörer och investerare.

Solenergi

Vi bygger en av Sveriges största solcellsparker med en effekt på ca 80 MW. Den förser hela anläggning med energi.

Hälsa

Att äta mer grönt och fisk är inte bara bra för miljön, det är bra för vår hälsa också.

Framtid

Investeringar i hållbar och cirkulär livsmedelsindustri hjälper både Sverige och världen. Det ger också arbetstillfällen.

Laxodling

Vi kommer att odla 5 000 ton per år. Idag odlas 5 000 ton och konsumtionen är 40 000 ton i Sverige.

Cricketodling

Sojabönor som proteinkälla i djurfoder är idag möjligt att ersätta med Cricketmjöl. Ett långsiktigt och hållbart alternativ.

Tomatodling

I steg 1 kan vi odla 2 500 ton per år på 8 ha. Vi har potential att odla 16 ha. Av de tomater som konsumeras i Sverige idag odlas bara 11 % här.

Livsmedel

Vi behöver öka vår livsmedelsproduktion i Sverige för att minska vårt importberoende.

Cirkulärt

Med solen som energikälla, crickets som djurfoder och slam som tomatgödning får vi ett helt cirkulärt system.

Global Food Parks

Vi bygger en park som tillsammans med FoU och inkubatorverksamhet skapar en unik möjlighet till global expansion.

Ankarsrum i nordöstra Småland har förutsättningarna.

 • Goda klimatförhållanden
 • God arbetskraftsförsörjning
 • Regionen har starkt fokus på mat och kompetens inom energi
 • Samarbete med akademin
 • Stark industritradition
 • Hög entreprenörsanda
 • Når 75% av Sveriges befolkning inom 4 timmar
 • Effektiv energiförsörjning

Ankarsrum i nordöstra Småland har förutsättningarna.

 • Goda klimatförhållanden
 • God arbetskraftsförsörjning
 • Regionen har starkt fokus på mat och kompetens inom energi
 • Samarbete med akademin
 • Stark industritradition
 • Hög entreprenörsanda
 • Når 75% av Sveriges befolkning inom 4 timmar
 • Effektiv energiförsörjning

Detta gör vi för regionen.

 • Skapar och tryggar arbetstillfällen på olika nivåer.
 • Ökar självförsörjningsgraden, regionalt och nationellt.
 • Bidrar till en mångfald av regionens näringsliv.
 • Sätter regionen på kartan.
 • Bidrar till en framtida arena för FoU.
 • Blir en föregångare i att lämna en hållbar värld.

Vi som ligger bakom projektet.

Michael Augustsson LinkedIn


 • Entreprenör
 • Energiingenjör
 • Projektledare
 • Affärsutveckling
 • MBA
 • Lång erfarenhet från olika branscher

michael@globalfoodparks.se
+46 705 81 40 49

Mats Kristensson LinkedIn


 • Produktions-, inköps och logistikdirektör inom ett flertal större nationella och internationella bolag
 • Projektledare
 • Civilingenjör kemiteknik

mats@globalfoodparks.se
+46 730 68 37 55

Patrik Granström LinkedIn


 • Flertal ledande positioner inom elkrafts- och energibolag
 • Interimschef och rådgivare till större energibolag
 • MBA

patrik@globalfoodparks.se
+46 765 81 95 88  Till sidans topp